TENT huis voor hedendaags circus

GRIP
Toolkit voor het creëren van contemporary circus

Vanuit een gemis van handvatten om hedendaagse circusvoorstellingen te maken, zocht circusmaker Zinzi Oegema naar een eigen methode en deed een onderzoek. Ze bestudeerde publicaties over circusdramaturgie, las analyses en verzamelde onderzoeken. Geconfronteerd met een gebrek aan materiaal over praktijkgericht circuswerk, besloot ze mensen te interviewen die circusvoorstellingen hadden gecreëerd die ze interessant vond.

In GRIP presenteert Zinzi haar bevindingen en lees je gedeeltes van deze interviews. Deze tweetalige publicatie is onderdeel van een tweejarig ontwikkeltraject dat circusmaker Zinzi Oegema van 2017-2018 deed bij TENT. Naast GRIP creëerde Zinzi Oegema drie circus voorstellingen: MEMO, Barstool Bound en PIT. MEDE DANKZIJ Fonds Podiumkunsten • Amsterdams Fonds voor de Kunst • Stimuleringsfonds Creatieve Industrie  

    


INFORMATIE
PRIJS €12,50 (ex verzendkosten) BESTELLEN info@tent.eu (vermeld je naam & adres) of GRATIS DOWNLOAD Nederlandse versie GRIP


ONZE MAKER
Zinzi Oegema

ONZE MAKERTRAJECTEN
twee jaar